Hoe het werkt

Sociale veiligheid is de basis. Vanuit die basis van vertrouwen gaan we werken aan de aanspreek cultuur, onderlinge betrokkenheid en de resultaatgerichtheid als groep. Iedere groep is uniek en iedere hulpvraag dus ook. Hoewel er universele thema’s kunnen spelen blijft het een uitdaging om juist datgene aan te zetten wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de groep.

Ik werk met een aantal verschillende soorten trajecten. De inhoud van ieder traject is altijd maatwerk en uniek bij ieder team. Het is ook mogelijk om de training en coaching trajecten aan te vullen met DISC profielen of Formiblox.

MIJN AANPAK:

Jouw hulpvraag vraagt om maatwerk. Daarom heb ik niet 1 vaste werkwijze. Wel volg ik standaard de volgende stappen:

  • Intake; De intake draait om het bepalen van de hulpvraag
  • Plan; Welke oplossing past bij de hulpvraag. Wat gaan we doen, in welke vorm, met welk doel
  • Uitvoering; Alle inhoudelijke sessies beginnen met een doel en sluiten we af met ‘wat hebben we geleerd’
  • Afronding; Een heel traject, of een losse teamdag, sluiten we af met de brug naar hoe je vanaf morgen anders aan het werk gaat

De resultaten

Je investeert natuurlijk tijd. Je zet de productieve tijd letterlijk even stil. Juist door even stil te staan, weg van de hectiek van alledag kan je beweging creëren die uiteindelijk leidt tot méér resultaat:

Betere resultaten op KPI’s
Meer werk in minder tijd: doorlooptijd verkort
Meer SAMEN in plaats van INDIVIDUEEL
Effectievere vergaderingen
Ziekteverzuim en verloop daalt
Hoger werkplezier

Wat doet de teamcoach

Een teamcoach helpt een groep samenwerkende mensen écht beter samen te werken. Dat klinkt simpel maar dat is het natuurlijk niet

Samen met de coach werkt een team aan de gezamenlijke effectiviteit, communicatie en teampatronen zodat gewenste bedrijfsresultaten gehaald worden. In ieder team speelt er wel iets. In een groep brengt ieder individu zijn eigen normen en waarden mee. Zijn eigen sterktes en tekortkomingen. En ieder individu heeft daarmee zijn eigen gekleurde bril. En zo heeft iedereen onbewust in positieve en negatieve zin invloed op alle krachten die spelen in de teamontwikkeling en samenwerking.

Een teamcoach begeleid de groepsprocessen, de dynamieken die onderling spelen en helpt de groep om te gaan met alle krachten en patronen die een optimale samenwerking belemmeren. Samen met de teamcoach halen jullie naar boven wat tot nu toe nog onbesproken was. Dat kan pittig zijn. En bij ieder team uniek. Vandaar dat ik met Enso werk met maatwerk trajecten. Juist om de impact op jullie teamontwikkeling zo groot mogelijk te maken.